četvrtak, 27. rujna 2012.

Uzroci sloma novčanog sustava na osnovi zlata


Novčani sustav na osnovi zlata doživio je slom zbog:

 1. gubitka zlata usred trošenja, izlizivanja zlatnika. Zbog težnje pojedinaca da posjeduju zlato, novac se povlačio iz prometa i tezaurirao, što je dovodilo do poremećaja gospodarske ravnoteže.
   
 2. jer su nepotpuni zlatni novčani sustavi (na osnovi zlatnih poluga i zlatnih deviza) omogućili uštedu zlata ali nisu mogli spriječiti emisiju novčanica preko dozvoljene granice.
   
 3. političkog rizika. Zlatna rezerva se mogla deponirati kod stranih banaka i u slučaju rata postojao je veliki rizik gubitka novčanih rezervi.
   
 4. jer je na temelju automatizma u reguliranju količine novca stvoren privid da se njime gospodarstvo opskrbljivalo potrebnom količinom.
  U sustavu sa zlatom u opticaju zbog ograničenosti količine zlata u prirodi, emitirala se uvijek manja količina novca od one koja je potrebna gospodarstvu.
  Kod zlatno-polužnog i zlatno-deviznog sustava u opticaju su bile novčanice a problem osiguranja potrebne količine zlata bio je još teži.
  Razlikujemo dvije teorije koje su se bavile problemom količine novca u gospodarstvu:
  1. TEORIJA CIRKULACIJE (Currency principle)
  Ova teorija je zastupala potrebu 100%-tnog pokrića novčanica jer je u opticaju mogla biti samo ona količinanovčanica koja odgovara vrijednosti zlata u trezorima banke.
  2. TEORIJA BANKARSKOG NAČELA (Banking principle)
  Ova teorija je prepuštala državi ili banci da odredi postotak pokrića novčanica u zlatu.
   
 5. neravnomjernosti u gospodarskom razvoju zemalja koje su primjenjivale zlatni novčani sustav.

Novčani sustav kroz povijest (8)


6. VALUTA NA OSNOVI ZLATNIH DEVIZA

Ovaj sustav najprije se pojavio u kolonijalnim zemljama koje su kao osnovu svoje valute uzele valutu svoje meropole. Zlatom ojačan novac metropole davao je kolonijalnom pučanstvu povjerenje u novčani sustav.

Primjenjivao se u dijelovima Indije koji su bili pod vlašću Nizozemske, zatim u Argentini, Austro-Ugarskoj, Rusiji i Filipinima.

Karakteristike ovog sustava su:

1. emisijska banka ima zakonsko pravo da sav, ili najveći dio svoje novčane rezerve drži u zlatnim devizama. Zlatna deviza je strani novac koji ima pokriće u zlatu.

2. Imaocu novčanica koji ih je želio zamijeniti za zlatne devize emisijska banka je bila obvezna isplatiti odgovarajuću svoju zlatnih deviza.

3. Tečaj valute u ovom sustavu nije bio prepušten tržištu i njegovim zakonitostima već ga je određivala država.